Halad

Halad

देर्जेदार कच्चा माल वापरून घरगुती पद्धतीने बनविलेले भेसळ मुक्त होम मेड मसालेज जे फक्त चवच नाही तर आरोग्याचीही काळजी घेतात. आपण सर्व जाणताच की मसाले हे पदार्थांची लज्जत वाढवतात, पण त्याच बरोबर त्यांमध्ये अनके औषधी गुणधर्म ही असतात, आणि नेमकेपणाने हाच गुणधर्म प्रधान मानून आम्ही आमच्या प्रक्रिया पद्धती ठरविलेल्या आहेत, की जेणेकरून आपल्या आरोग्यासाठी व चविकरता जे उत्कृष्ठ आहे ते आपणा पर्यंत पोहचावे. आणि आम्ही त्या साठी बांधील आहोत.

  • Return and Refund Policy

    You can�return�unopened items in the original packaging within 8 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 8 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a�refund�or an exchange.
  • SHIPPING INFO

    Free Home delivery
₹125.00Price